Downloads

Home » Downloads
070 - 365 74 74

Dienstverleningsdocumenten

   voor het melden van aanrijdingen met voertuigen kunt u
   voor het melden en declareren van ziektekosten;
   het formulier ‘Persoonlijke wensen’ (een laatste wilsbeschikking en enkele tips)
   het klantinventarisatie formulier
   het cliëntprofiel formulier
   het klantprofiel formulier

 

Waarborgfonds Motorverkeer

   informatie over het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF)
   de Dienstenwijzer van de verzekeringsbedrijfstak